Praznik prvega moškega in prve ženske - 24. december


OBJAVLJENO: četrtek, 24. december 2020
AVTOR: Minka Jerebič

V Katoliški cerkvi dan pred Božičnim večerom praznujejo verniki praznik prvega moškega in prve ženske. To naj bi bila Adam in Eva. Obenem pa naj bi to tudi predstavljalo eno družino, saj vsi ljudje na svetu izvirajo iz enega para prednikov. Mit naj bi pripovedoval tudi o »padcu človeka«, kar naj bi pomenilo izvirni greh. Slednja pripoved je zelo živa prav v krščanstvu, medtem ko tega mita judovstvo in islam ne poznata.

 

V hebrejski Bibliji oziroma 1. Mojzesovi knjigi z naslovom Geneza obstajata dve pripovedi o stvarjenju. Adam in Eva v prvi pripovedi nista imenovana. Začne se takole: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema je bila nad globinami in duh božji je vel nad vodami.«

 

Gustav Dore: Bog ustvari svetlobo

 

Šele peti dan je Bog dejal: »Naredimo človeka po svoji podobi, nam sličnega; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi po zemlji«. Bog je torej ustvaril človeka in ga postavil v edenski oziroma rajski vrt. Naročil mu je, kaj mora početi, le od drevesa spoznanja mu je prepovedal jesti sadeže. Ko je Bog ustvaril človeka, je spoznal, da ni prav, da bi bil ta sam v raju, zato mu je ustvaril pomočnico, njemu primerno.

 

Druga pripoved pa pripoveduje, da je Bog ustvaril Adama iz prahu in ga postavil v rajski vrt. Ustvaril mu je spremljevalko iz Adamovega rebra in jima prepovedal jesti iz drevesa spoznanja. Oba sta nedolžna in nerodna glede svoje golote. Satan v podobi kače zavede Evo, da je jedla sadje s prepovedanega drevesa.  Sad prepovedanega drevesa je podarila tudi Adamu.

 

Gustav Dore: stvarjenje Eve

 

S tem dejanjem se jima oči odprejo in spoznata, da sta gola. Spoznata nove lastnosti človeka, kot so sram in zlo. Spoznanje pa jima je prineslo nova znanja. Tedaj poseže Bog, ki prekolne kačo, Adamu in Evi pa pove o posledicah njunega greha. Nato ju izžene iz rajskega vrta.

 

Različna verstva različno interpretirajo stvarjenje prvega moškega in prve ženske. Katoličani ju povezujejo z grehom, medtem ko islamska različica zgodbe trdi, da sta za greh oba enakovredno odgovorna.

 

Gustav Dore: Izgon iz raja

 

Po prvi zgodbi Mojzes v 1. knjigi opisuje z imenom Adam in Eva osebi šele, ko sta bili izgnani iz rajskega vrta. Tedaj je rodila Eva prvega sina, ki ga je poimenovala Kajn. Rodila je tudi drugega sina, ki ga je poimenovala Abel.

 

V katoliškem koledarju je praznik Adama in Eve tik pred Božičem, saj se želi s tem prikazati, da sta bila ona tista, ki sta ustvarila ljudi na zemlji.

 

Ivo Žajdela: družina

 

 

Nazaj na bloge

Naši zapisi

AKTUALNO
BLOGI
ZGIBANKE

Informacije

Ime društva:  KULTURNO – ZGODOVINSKO DRUŠTVO RUSALKA
Skrajšano ime društva:  DRUŠTVO RUSALKA
Sedež društva:  LJUBLJANA
Naslov:  SI-1000 LJUBLJNA, Pot v Zeleni gaj 27 B

Top