sveti Silvester - 31. december


OBJAVLJENO: četrtek, 31. december 2020
AVTOR: Minka Jerebič

Sveti Silvester je bil rimski papež (* 292 n. št. v Rimu, † 31. december 335 v Rimu (Italija, Rimsko cesarstvo). O papežu največ poroča zgodovinar Evzebij Cezarejski v svojem delu Konstantinov življenjepis. Sodobniki so ga odlikovali z dvema pomembnima priimkoma: Spoznavalec in Katoličan. Bil je izjemno razgledan, dobrotljiv in ljubezniv ter vroč zagovornik krščanstva.

 

foto: svetovni splet - papež Silvester

 

Silvester se je rodil v Rimu. Starši so bili bogati in ugledni; svoje premoženje so večinoma razdelili revežem. Pobožni oče Rufin  je umrl, ko je imel Silvester komaj tri leta; tako je poskrbela za njegovo vzgojo mati Justina, ki se je odlikovala po svetem življenju. Sinovo vzgojo je zaupala pobožnemu duhovniku Cirinu, čigar učenje in krepostno življenje je on posnemal z zvesto gorečnostjo. Deček je imel odlične sposobnosti in je hitro napredoval: papež Marcelin ga je posvetil za duhovnika. Težavno dušno-pastirsko delovanje je začel še pred izbruhom Dioklecijanovega preganjanja in opravljal že za časa Melkijada visoke cerkvene službe; tako se je dobro razumel tudi na cerkveno diplomacijo. Po Melkijadovi smrti so ga izvolili za cerkvenega poglavarja, ker se je po eni strani odlikoval po pobožnosti in svetem življenju, po drugi strani pa po svoji modrosti in izkušenosti. Ko so ga izvolili za papeža 31. januarja 314, je navezal zelo dobre stike s cesarjem.

 

Cesar Konstantin Veliki je 28. oktobra 312 premagal Maksencija pri Milvijskem mostu pred Rimom. Februarja 313 je skupaj s sovladarjem Licinijem izdal tako imenovani Milanski odlok, v katerem je zajamčena svoboda veroizpovedi za vse vere, tudi za krščanstvo. To je pomenilo novo obdobje v odnosih med pogansko državo in krščanstvom, ki je do tedaj veljalo za državnega sovražnika in izenačenje kristjanov s pogani; s tem odlokom je uradno prenehalo tristoletno preganjanje in začelo se je sodelovanje. Tako je bil Silvester I. prvi papež, ki je v celem svojem sorazmerno dolgem pontifikatu mogel svobodno opravljati svoje poslanstvo vrhovnega pastirja krščanstva.

 

foto: svetovni splet - cesar Konstantin I. Veliki

 

Za časa papeža Silvestra je Konstantin I. izdal več določb, ki so obenem postale tudi cerkvene določbe:

  • 313 je cesar podelil krščanskim duhovnikom enake pravice, kot so jih dotlej uživali poganski svečeniki.
  • 315 je odpravil križanje, nemoralne poganske kulte in gladiatorske igre.
  • 321 je nedeljo proglasil za Gospodov dan in dan počitka v vsem cesarstvu.
  • 325, na Prvem ekumenskem koncilu v Niceji, je določil: Veliko noč je treba vedno praznovati v nedeljo; nihče ne sme več praznovati Velike noči na dan židovske Pashe. Vsem kristjanom, ki bi se še držali Pashe, bo premoženje zaplenjeno in podeljeno Rimski Cerkvi.

 

Pokopan je v Priscilinih katakombah v Rimu. Njegov god je 31. decembra, ko je umrl leta 335. Na ta način se s tem dnem sklene civilno leto, ki ga ljudstvo imenuje Silvestrovo in je povezano z mnogimi narodnimi običaji. Zadnji dan v civilnem letu – je na Slovenskem še bolj znan tudi kot Staro leto ali Drugi sveti večer. Tudi nekateri običaji so podobnim tistim na Prvi sveti večer pred Božičem, zlasti nekatere postne jedi in molitev, kajenje in kropljenje, kakor tudi udeležba pri zahvalnem večernem ali polnočnem opravilu.

 

foto: svetovni splet - Rimske katakombe

 

Na nekaterih podobah drži sveti Silvester ključ. Razlagajo ga tako, da z njim pač odklene novo leto. Upodabljajo ga tudi s papeškim križem in tiaro na glavi ter z angeli, kakor tudi z bikovo glavo ob strani. Svetnik je zavetnik domačih živali in priprošnjik za dobro krmno letino ter sploh za srečno novo leto, kakor tudi za srečno zadnjo uro (ker goduje na zadnji dan v letu).

 

Na Silvestrovo je bilo nekoč v navadi, da se je cela družina odpravila v cerkev v Polje. Tam so bili pri sveti maši. Ko so se vrnili od bogoslužja, je mati požegnala hišo in jo pokadila s kadilom. Nato se je družina zbrala v hiši, kjer so molili rožni venec. Po molitvi je sledila skromna večerja, ob družinskem pogovoru so dočakali novo leto, nato pa odšli spat.

 

Nekateri verniki se še danes udeležijo silvestrske maše, nato pa novo leto dočakajo v družbi svojih najbližjih.

Foto: Minka Jerebič - cerkev Marije Vnebovzete v Polju

 

 

Nazaj na bloge

Naši zapisi

AKTUALNO
BLOGI
ZGIBANKE

Informacije

Ime društva:  KULTURNO – ZGODOVINSKO DRUŠTVO RUSALKA
Skrajšano ime društva:  DRUŠTVO RUSALKA
Sedež društva:  LJUBLJANA
Naslov:  SI-1000 LJUBLJNA, Pot v Zeleni gaj 27 B

Top