učitelj ANTON FLEGO


OBJAVLJENO: petek, 28. februar 2020
AVTOR: Minka Jerebič

Anton Flego starejši - rodil se je v družini trgovca Antona in šivilje Marije Flego, rojene Sinčič. Gimnazijo je obiskoval v Pazinu, nato v Mariboru sadjarsko in vinarsko šolo (1919-1920), v Križevcih pa je končal srednjo kmetijsko šolo (1924). Kot praktikant je služboval na kmetijskih posestvih v krajih Bilje in Ovčari pri Osijeku. Po odsluženju vojaškega roka je bil najprej pomočnik, nato pa upravnik posestva v Arnovem selu pri Brežicah. Leta 1928 je postal strokovni učitelj na kmetijski šoli Grm pri Novem mestu, bil 1933 premeščen na bansko upravo v Ljubljano, nato je bil od 1937 ponovno strokovni učitelj na kmetijski šoli Grm, kjer je po osvoboditvi postal vršilec dolžnosti ravnatelja šole. Od 1946 je organiziral kmetijsko šolo v primorskem delu Cone B, nato je vodil kmetijsko šolo na gradu Lože pri Vipavi. Od 1954 je služboval v Kopru, najprej na Zavodu za raziskovanje kmetijstva, nato pa še na Okrajni zadružni zvezi.

  

Vir: arhiv potomcev Flego: zavarovalna polica očeta Antona Flega z dne 26. oktober 1906

Flego je skozi vsa leta svojega strokovnega dela posebno pozornost namenil sadjarstvu in vinogradništvu. Skrbel je za drevesnice in tŕsnice (Grm, Kostanjevica na Krki, Leskovec pri Krškem, Vrhpolje pri Vipavi, Ankaran, Strunjan). Strokovne članke je objavljal v Kmetovalcu, Kmetijskem vestniku, Sadjarju in vrtnarju, Primorskem dnevniku in drugod. Napisal je tri knjige: Oskrbovanje sadnega drevja (1951), Sadjarstvo za nižje kmetijske šole (1956) in Praktično sadjarstvo (1957).

  

Vir: arhiv potomcev Flefo: 1. slika - učiteljski zbor na Kmetijski šoli Grm pri Novem mestu, leta 1938; 2. slika - učiteljski zbor pred Gimnazijo v Pazinu, katero je obiskoval Anton Flego

 

 

 

Botanik Andrej Lampret je o svojem učitelju takole zapisal:

»Profesor Flego, prav tako starosta med profesorji, nam je razlagal o sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu. Posebno dober strokovnjak je bil pri pripravi dobrih vinskih sort. To se je naučil iz dolgoletne prakse, saj so mu kmetje prinašali bolna vina, ki jih je ozdravil s posebno tehniko. V šoli smo takrat vzgajali okoli 120.000 komadov sadik vinske trte za približno 32 hektarjev vinogradov. Cepljena je bila na podlagi ameriškega matičnjaka Wisteria portalis. Podlaga je ključna za vinske cepljenke in ne sme biti na kakšnem divjemu in nerodovitnemu matičnjaku. Pomembno je tudi, da je to močna podlaga za vinsko trto, ki jo želimo vzgajati.«

 

Učitelji, ki so poučevali v letih, ko je šolo (Kmetijska šola Grm pri Novem Mestu) obiskoval Andrej Lampret: Viljem Rohrman (učitelj in ravnatelj), Matija Absec (učitelj in ravnatelj), Anton Flego, Franjo Malasek, Anton Matičič, Karol Vrisk in Janez Zobec.

 

Več o učiteljih, ki so poučevali na Kmetijski šoli Grm pri Novem Mestu si boste prebrali v knjigi Botanik Andrej Lampret, avtorice Minke Jerebič.

 

Vir: arhiv potomcev Flego: družinska slika Flego  pred II. sv. vojno

 

 

Nazaj na bloge

Naši zapisi

AKTUALNO
BLOGI
ZGIBANKE

Informacije

Ime društva:  KULTURNO – ZGODOVINSKO DRUŠTVO RUSALKA
Skrajšano ime društva:  DRUŠTVO RUSALKA
Sedež društva:  LJUBLJANA
Naslov:  SI-1000 LJUBLJNA, Pot v Zeleni gaj 27 B

Top